Jdi na obsah Jdi na menu

volební informace ČSSD Bruntál

10. 9. 2018

Program

1.    Zdravotnictví
- prioritou je zajistit dostatek lékařů
- přichystáme (moderně vybavíme) ordinace pro scházející doktory, které nabídneme    
  k pronájmu lékařům z celého regionu
- podpoříme rozvoj zdravotních služeb ve spolupráci s krajem a provozovatelem nemocnice
- jsme připraveni investovat do areálu a budovy nemocnice

 

2.    Město pro život
- bezdoplatkové zóny a více bytů pro všechny, kteří chtějí v Bruntále pracovat a žít
- musíme řešit kritický nedostatek parkovacích míst. To zejména na sídlišti Dolní, v ulicích
  Květná, Pionýrská a K. H. Máchy
- budeme intenzivně pracovat na přípravě silničního obchvatu, jelikož si uvědomujeme riziko
  otevření hraničního přechodu pro kamionovou dopravu v Krnově. Nechceme ať centrum
  města kolabuje kvůli kamionům.
- chceme postupně obnovovat zeleň v celém městě. Rozšíříme park směrem na Staré Město.
- využijeme bývalý lom pro odpočinkovou zónu
- musíme začít využívat polohy města mezi Slezskou Hartou a Jeseníky. Nutný je rozvoj
  cestovního ruchu. Opravíme kostelní věž a otevřeme ji občanům i návštěvníkům města
- dostavíme k současnému wellness centru saunový svět s výukovým bazénem pro
  předškoláky
- budeme připravovat infrastrukturu v oblastech budoucí rodinné zástavby

 

3.    Bezpečnost a klid ve městě
- zajistíme vyšší počet městských strážníků
- chceme, aby se strážníci zaměřili na problémové části města a dodržování zákonů a
  vyhlášek v nich
- zavedeme opatření, která budou upírat ve vybraných lokalitách doplatky za bydlení

 

4.    Školství, Sport a Kultura
- finanční dostupnost volnočasových aktivit pro děti a mládež - Kdo si hraje, nezlobí!    
- opravíme školy i jejich hřiště, divadlo i sportovní zařízení města
- Podpoříme talenty! Nejen v oblasti sportu, ale i kultury budeme odměňovat nejlepší a
  pracovité.
 

5.    Připravujeme
-    Investice:
     -  Oprava haly 13 mil. Kč
     -  Oprava škol 30 mil. Kč
     -  Oprava čistírny vod 30 mil. Kč
-    Vybudování domu stáří, DPS
-    Vybudování nové cyklostezky

 

Kandidátní listina 

pořadí jméno pol. příslučnost profese
1 Bc. Milan Milián člen správce IT a veřejných zakázek
2 Vladimír Jedlička člen místotarosta
3 Bc. Radim Mádr člen vedoucí učitel odborného výcviku
4 Ing. Bohumil Otčenášek člen manažer
5 Mgr. Ivan Šajtar člen administrativní pracovník
6 Jan Urban člen manažer
7 Petr Juračka člen technik
8 Mgr. Jiřina Krystýnková bezpartijní ředitelka ZUŠ
9 Bc. František Svatoň člen učitel odborného výcviku
10 PaedDr. Eva Nedomlelová člen pedagog
11 Tomáš Vajdík bezpartijní OSVČ - majitel restaurace
12 Ing. Otto Ďurica člen vedoucí technického úseku
13 JUDr. Dušan Blažek člen právník
14 Mgr. Jiří Kočař člen sociální pracovník
15 Mgr. Tomáš Františ bezpartijní personalista
16 Mgr. Pavla Paseková bezpartijní ředitelka ZŠ
17 Mgr. Martin Klimeš člen vedoucí DM
18 Ing. Kateřina Soukopová člen zdravotní laborant
19 MUDr. Jitka Vejmolová bezpartijní lékařka
20 Radim Tomek bezpartijní kuchař
21 Tomáš Janalík bezpartijní truhlář
22 Petr Meca bezpartijní vedoucí provozu
23 Jakub Hradil bezpartijní OSVČ - majitel pekárny
24 Petr Janík bezpartijní řidič
25 František Krajčovic bezpartijní OSVČ - malíř
26 Ing. Petr Mrkal člen vedoucí investic
27 Štěpán Orviský bezpartijní vedoucí údržby